Buejæger

Logo Sæby Buejæger

Foreningens bueskydning på Jagtcenter Nord

Hvis du skulle få lyst til at skyde med bue og gerne vil i gang med bueskydning eller buejagttegn, så mød op, vi vil gerne hjælpe dig på vej med denne spændende jagtform.

Foreningen har uddannet jagtbue instruktør der kan hjælpe med alt fra valg af udstyr, justering og indskydning samt skydeteknikker.

Foreningen har en bue til højre og en til venstre hånd, som du frit kan komme og prøve ved de normale træningsaftner.

Nogle af skydningerne foregår som 3D skydninger i terrænet og afvikles som præmieskydning, til disse skydninger kan du også låne foreningens bue og pile, dog skal der ved mistet / ødelagte pile betales for disse.
 
Indendørs træning på Knivholt storgård i vinterhalvåret er sammen med Vendelbuerne.
Se hjemmesiden for datoer og tider.

Hvordan bliver man buejæger

Et godt sted at starte er at kontakte Klaus Jensen ved træningsaftner på JCN og få en buesnak.
En betingelse for at blive buejæger er, at man besidder det almindelige jagttegn. Herefter skal man have deltaget i et obligatorisk buekursus hos en af FADB`s (Foreningen af Danske Buejægere) lokalforeninger. Kurset varer en dag, og omfatter gennemgangen af både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven.
Buejagtprøven afholdes af Naturstyrelsen i samarbejde med nogle af FADB`s lokalforeninger. Den teoretiske del af prøven består af 20 buejagtrelaterede spørgsmål, heraf skal 18 besvares korrekt. Den praktiske del består af afgivelse af 6 pile til rådyrskiver. Skiverne er med varierende afstand fra 10m til 25m, og man skal ramme mindst 5 pile indenfor hjerte/lungeregionen.
Inden køb af bue bør du kontakte en fra bueudvalget i foreningen!
Den bedste indgangsvinkel til oplysninger om buejagt er igennem FADB’s hjemmeside på www.fadb.dk