Velkommen til Sæby og Omegns Jagtforening

Vi er en aktiv jagtforening der har mange aktiviteter at tilbyde vores medlemmer feks: 
Foreningsjagt.
Pramjagt.
Flugtskydning.
Bueskydning.
Knivmageri.
Filmaftner.
Hundetræning.
Foreningsaftner hos forhandler af jagtudstyr.
Er der en aktivitet du kunne tænke dig så kontakt bestyrelsen.
Alle fastsatte aktiviteter kan du finde under fanen Kalender.

Nyhedsbrev januar 2020

Håber alle har haft en god jul, og er ved at være klar til at fejre nytåret. Nu er vi klar til at tage hul på et nyt år, og jeg syntes vi går en spændende tid i møde. Der bliver arbejdet med overtagelse af riffelbane i Tolne, og arbejdet med udvidelse af JCN køre stadig, så der skulle blive gode muligheder for både flugt og riffelskydning i fremtiden. På foreningsfronten ser vi ind i et år, hvor vi skal til og se på aktiviteter og hvordan vi arbejder med dem, mere om dette længere nede og på generalforsamlingen i januar. Omkring Danmarks Jægerforbund, vil det kommende år komme til at handle en hel del omkring struktur, faktisk et vigtigt og spændende emne, for dem som er interesseret. Så jeg ser frem til et spændende år, hvor jeg håber vi kan få flere af foreningens medlemmer, til at være en del af planlægning, udførsel og deltagelse i aktiviteter. Vi har alle muligheder for at skabe Vendsyssels mest attraktive Jagtforening, så den skal vi gribe. Ønsker alle et godt nytår, og så ses vi i det nye år.

Strategi/arbejdsplan for foreningsarbejdet

Afstemningen om aktiviteter som har kørt på FACEBOOK er nu afsluttet, og der er ikke nogen tvivl om hvilke emner der fik flest stemmer. På den kommende generalforsamling vil vi komme med et oplæg omkring dette, og hvordan vi kan arbejde med dette, for at få mest mulig Susses.

Generalforsamling

Dagsorden:                                                                                                                                                                1. Valg af Dirigent.                                                                                                                                                2. Formandens beretning.                                                                                                                                 3. Forelæggelse af revideret regnskab.                                                                                                     4. Behandling af indkommende forslag.                                                                                                   5. Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                       6. Valg af Formand.                                                                                                                                              7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                                                                         Mogens Christiansen (modtager genvalg)                                                                                      Peter Kjær (modtager ikke genvalg)                                                                                                    Dion Lang (modtager genvalg)                                                                                                                      8. Valg af 2 Suppleanter.                                                                                                                                   9. Valg af 2 Revisorer og 2 revisorsuppleanter.                                                                                   10. Eventuelt.                                                                                                                                                Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.                                                                                      Traditionen tro startes der med ægte jagtmenu. Gule ærter, dessert, kaffe, m.m. pris. 0.- inkl. 1 øl – snaps. Tilmelding til Bo Tlf. 2922 2445 E-mail bost@danishcrown.dk

Årsmøde Jægerrådet

Igen i år holdes Årsmødet i Sindal, hvor vi efter årsmødet mødes med jægerrådet fra Hjørring. Her vil der komme en fælles orientering, omkring status på riffelbanen i Tolne. Og der vil også blive drøftet fremtidig struktur for DJ, så jeg kan kun opfordre så mange som muligt til at deltage. Tilmelding til Bo Storgaard gerne på SMS 29222445 eller mail bost@danishcrown.dk senest den 8 januar.

Regulering af rovvildt

Det er planene at lave et udvalg/aktivitet omkring regulering af rovvildt, dette sættes i gang efter generalforsamlingen. Men hvis nogen allerede er i gang, eller tænker på at komme i gang med mårhund. Så har Torben Farum fået fat i foder som kan bruges til baitplads, han har fået en Big bag med piller, som viser sig at være effektive, til fodring af mårhund. Pillerne står hos Torben, meld ind hvis i ønsker at gøre brug af disse piller.

Det rigtige valg, når uheldet er ude !!!!

Da det er kommet mig for øre at der i vores område er flere personer der udgiver sig for at være schweisshundefører, uden at være det, herunder vil jeg bringe et lille uddrag af en artikel som jeg læste på Råvildt.dk for et stykke tid siden. Og kan på det kraftigste kun anbefale man bruger reg. Schweisshund, som kan findes på diverse jagt APP på telefonen. Har der først været en forkert hund på, gør det arbejdet noget vanskeligere, når den rigtige schweisshund kommer på.                                                            “Pas på de “Falske” Schweisshundeførere – se evt. ID-kort. Der findes desværre det jeg vil kalde “falske” schweisshundeførere, som påstår at deres hunde er lige så gode eftersøgningshunde, som de reg. schweisshunde. Disse “falske” schweisshundeførerer kan være personer som måske har bestået diverse sporprøver, personer som ikke er blevet udtaget til en af Schweiss-registrets anlægsprøver, eller ligefrem er dumpet til en anlægsprøve. I deres iver for at komme ud og eftersøge klovvildt, kontakter nogle af disse personer jagtforeninger, jagtkonsortier, godser og andre, for at tilbyde deres hjælp. Hvis du som riffeljæger er det mindste i tvivl om en person er reg. schweisshundefører, kan du med sindsro bede om at se et legitimationskort. Alle reg. Schweisshundeførere bærer et sådan ID-kort, som på forlangende skal forevises. Dette ID-kort er udstedt af Naturstyrelsen, og indeholder billede, hundeførerens og hundens navn samt hundens ID-nummer. Nogle vil måske sidde og tænke, at det kun er grundet brødnid jeg advarer mod disse “falske” schweisshundeførere. Til dem vil jeg gerne sige, NEJ – det er udelukkende for vildtets skyld.”

Flugtskydning

Fra 11 januar er der igen mulighed for at, komme ud og træne på JCN om lørdagen fra kl 10 til 13. Det kunne jo være man syntes der har været lidt for mange forbier, i løbet af jagtsæssonen.

Udvalgsjagt

Den 26 januar afholder foreningen udvalgsjagt, for de af foreningens medlemmer der med i diverse udvalg, og hjælper med i foreningsarbejdet. Dette som en lille erkendtlighed for det frivillige arbejd.

Kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne

Vi har fået booket et kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne, som vil blive afholdt den 15 april 2020. Dette kursus vil i første omgang blive fyldt op med medlemmer fra vores egen forening, hvor foreningen betaler deltagergebyret. Skulle vi ikke få det fyldt op med egne medlemmer, tilbydes de ledige pladser til nabo foreninger, men med et deltagergebyr. Dette vil blive slået op på foreningens hjemmeside, Facebbok gruppe, nyhedsbrev og i forårs programmet.

Med venlig hilsen                                                                                                                                                Bo Storgaard Christensen                                                                                                                 Formand                                                                                                                                                                  Sæby og Omegns Jagtforening.

Det sker i januar

Knivmagerkursus hver torsdag 1900-2100 Sæbygårdskolen 05. Jagt Prof./vandværksskoven 0830 JCN 11. Flugtskydningstræning 1000-1300 JCN 13. Årsmøde Jægerrådet Sindalhallen 18. Flugtskydningstræning 1000-1300 JCN 19. Jagt Katsig/vandværksskoven 0900 P-plads i Katsig 25. Flugtskydningstræning 1000-1300 JCN 26. Udvalgsjagt 0900 JCN 28. Generalforsamling 1800/1930 Skovalleen 19

Nyhedsbrev December

Nyhedsbrev December

Kære medlem af, Sæby og Omegns Jagtforening.

Så er vi halvvejs gennem jagt sæsonen, og nærmer os med hastige skridt Julen. Der er kommet en del meldinger om mange gæs langs kysten syd for Sæby, så det er bare med at komme ud og se efter dem. Jagttiden på Dåvildt er også lige startet i vores område, så bliver spændende at følge hvordan det kommer til at gå i år. Og nu hvor det snart er jul, vil foreningen ønske alle medlemmer og deres familie en rigtig god jul, og et godt nytår.

Dødsfald

Vi har desværre mistet endnu et af vores medlemmer til kræften. Onsdag den 20 november 2019 måtte Viggo Nielsen opgive kampen mod kræften, han gik bort på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn, med familien ved hans side. Viggo har altid været et aktivt medlem i foreningen, og var medlem af ikke mindre end 5 foreninger, hvilket siger noget om hans passion for jagten. Viggo var en meget aktiv flugtskytte, og var altid klar, hvis nye skulle have hjælp og et godt råd. Vi tænker på familien, som nu står tilbage med sorgen over deres tab, vores tanker går til dem i denne svære tid.

Viggo vil blive savnet, ære være hans minde.

Strategi/arbejdsplan for foreningsarbejdet

Lader lige denne fra sidste måned stå, der er stadig mulighed for at stemme om aktiviteter på FACEBOOK.

Som mange nok har set, er der på foreningens Facebook side lavet en meningsmåling, for at få et indtryk af, hvad er det foreningens medlemmer ønsker. Kan kun opfordre til at så mange som har mulighed for det, går ind og stemmer på, lige netop de aktiviteter de ønsker foreningen skal beskæftige sig med. Dette for at få et overblik over, hvad er det egentligt medlemmerne, ønsker foreningen beskæftiger sig med. Når denne måling har kørt et stykke tid, vil bestyrelsen se hvad der er mulighed for, og inddrage nogle medlemmer til at arbejde med aktiviteterne. Der vil blive lavet en Strategi/arbejdsplan, over hvordan vi som forening arbejder bedst og mest effektivt, for at højne kvalitet og udbud af aktiviteter. Forventer at kunne præsentere en plan/oplæg på den kommende generalforsamling.

Mårhundeaften

Onsdag den 27 november, var alle inviteret til mårhunde aften i Brovst, arrangeret af Danmarks Jægerforbund. Vi var Sæby og Omegns Jagtforening 8 deltagere, som alle havde en god aften. Der blev fortalt om lovgivning på området, og om hvad man forventer i fremtiden, bla lysforstærkende sigtemidler til mårhund. Der var indlæg fra erfaren mårhunde jæger, som fortalte om hvordan han i praksis har haft held til at regulerer mange mårhunde. En god og informativ aften, hvor alle blev klogere på området. Og vi har planer om i forenings regi at arbejde mere med dette emne.

Filmaften

Den 13 november blev der afholdt filmaften, hvor deltagerne så film om vildsvinejagt. Hyggelig aften, med film, snak, kaffe og kage.

Buejagt i Katsig

Søndag den 24 november, holdt foreningen jagt i Katsig bakke for buejægere. Der blev på denne jagt desværre ikke nedlagt noget vildt, men alle så dyr, og nogle var os tæt på en chance. Håber alle deltagere havde en god dag.

Skolejagt

Torsdag den 28 november, holdt foreningen skolejagt, for en gruppe elever fra Sæbygaard skolen. En super god dag i Gypels plantage, hvor alle både elever og jægere så vildt, der blev nedlagt et dyr og en hare. Der blev set dåvildt, råvildt, ræv, ænder, hare og sneppe, så det kunne ikke bliver flottere. Efter jagten grillede foreningen pølser samt kølle og lever fra det nedlagte stykke råvildt. Vi takker de af foreningens medlemmer, som var med til at give os selv og eleverne en god dag.

Med venlig hilsen

Bo Storgaard Christensen, Formand

 

Det sker i December

Knivmagerkursus hver torsdag 1900-2100 Sæbygårdskolen

Bueskydning hver tirsdag 1900-2100 Karupvej 113

14. Jagt Gybel/Prof plantage 0830 JCN

21. Juleflugtskydning 1000-1300 JCN

Nyhedsbrev oktober 2019

Kære medlem af, Sæby og Omegns Jagtforening. Så kom første oktober, og sæsonen starter for alvor igen, nu skal vi ud og nyde kammeratskabet og naturen.
Det er nu vi skal se om de mange timer der er brugt på vildtpleje, hundetræning osv. går op i en højere enhed.
Mange har været i gang med trækjagt på ænder og gæs, både med stor og mindre succes. Og nogle har også været ude med de stående hunde, for at se efter agerhøns.

Naturens dag
8. september blev der afholdt naturens dag i Elling plantage, Sæby og Omegns Jagtforening var tilstede med vores PR-Trailer. Vi havde fået et helt dådyr, som blev skåret ud og grillet til publikum. Der var stor interesse for vores stand, hvor folk kunne følge med i udskæring og grilning.

Flugtskydning
Ved Vendelbocup var der et Sæby hold med, Cuppen er nu afsluttet, og med en flot tredje plads til holdet fra Sæby. Stort tillykke til skytterne.

Bueskydning
Endnu en gang har vores bueskytter klaret sig godt, man kan se træning, betaler sig. Der har været skytter afsted til buetræf i foreningen af danske bueskytter, hvor Jens Ejby skød sig til en flot fjerde plads. Stort tillykke med resultatet. Og nu starter sæsonen for indendørs skydning, så det hele kan holdes vedlige.

Ny Struktur i Danmarks Jægerforbund
Der blev i Brovst holdt debatmøde omkring, det forslag som strukturudvalget havde udarbejdet.
Fra Sæby var vi tre mand som var mødt op, i alt var der omkring 50 deltagere, hvor de fleste deltog aktivt i debatten. Formanden for strukturudvalget fremlagde forslaget, som gav anledning til livlig og følelsesbetonet debat.
Der er stor forskel på holdningen til dette forslag, som også hvis det bliver gennemført, vil vende op og ned på hele organisationen.
Nu skal hovedbestyrelsen arbejde videre med forslaget, og kan forhåbentligt fremlægge et endeligt forslag, ved næste repræsentantskabsmøde.
I kan læse meget mere om dette på forbundets hjemmeside, spændende hvor udviklingen bære os hen.

Film aften
Den 12 september holdt foreningen film aften på JCN, hvor 8 deltagere havde en hyggelig aften.
Der blev set film om pramjagt, og en film om lokkejagt lavet af et par dygtige svenskere.

Opstart knivkursus
Den 10 oktober er der opstart på knivkursus, en aktivitet som køre derud af, og med stigende deltager antal år for år.
Det er også nogle hyggelige timer, der bliver brugt i sløjdlokalet på Sæbygaard skolen, der er altid plads til en snak over en kop kaffe.

Foreningsjagter
Jagtgruppen under Sæby og Omegns Jagtforening, starter nu op på årets fællesjagter. Kunne du tænke dig at prøve at deltage, kan du se jagtdatoer her, på hjemmesiden og i foreningsbladet.

Med venlig hilsen
Bo Storgaard Christensen
Formand