Nyhedsbrev januar 2020

Håber alle har haft en god jul, og er ved at være klar til at fejre nytåret. Nu er vi klar til at tage hul på et nyt år, og jeg syntes vi går en spændende tid i møde. Der bliver arbejdet med overtagelse af riffelbane i Tolne, og arbejdet med udvidelse af JCN køre stadig, så der skulle blive gode muligheder for både flugt og riffelskydning i fremtiden. På foreningsfronten ser vi ind i et år, hvor vi skal til og se på aktiviteter og hvordan vi arbejder med dem, mere om dette længere nede og på generalforsamlingen i januar. Omkring Danmarks Jægerforbund, vil det kommende år komme til at handle en hel del omkring struktur, faktisk et vigtigt og spændende emne, for dem som er interesseret. Så jeg ser frem til et spændende år, hvor jeg håber vi kan få flere af foreningens medlemmer, til at være en del af planlægning, udførsel og deltagelse i aktiviteter. Vi har alle muligheder for at skabe Vendsyssels mest attraktive Jagtforening, så den skal vi gribe. Ønsker alle et godt nytår, og så ses vi i det nye år.

Strategi/arbejdsplan for foreningsarbejdet

Afstemningen om aktiviteter som har kørt på FACEBOOK er nu afsluttet, og der er ikke nogen tvivl om hvilke emner der fik flest stemmer. På den kommende generalforsamling vil vi komme med et oplæg omkring dette, og hvordan vi kan arbejde med dette, for at få mest mulig Susses.

Generalforsamling

Dagsorden:                                                                                                                                                                1. Valg af Dirigent.                                                                                                                                                2. Formandens beretning.                                                                                                                                 3. Forelæggelse af revideret regnskab.                                                                                                     4. Behandling af indkommende forslag.                                                                                                   5. Fastsættelse af kontingent.                                                                                                                       6. Valg af Formand.                                                                                                                                              7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                                                                         Mogens Christiansen (modtager genvalg)                                                                                      Peter Kjær (modtager ikke genvalg)                                                                                                    Dion Lang (modtager genvalg)                                                                                                                      8. Valg af 2 Suppleanter.                                                                                                                                   9. Valg af 2 Revisorer og 2 revisorsuppleanter.                                                                                   10. Eventuelt.                                                                                                                                                Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.                                                                                      Traditionen tro startes der med ægte jagtmenu. Gule ærter, dessert, kaffe, m.m. pris. 0.- inkl. 1 øl – snaps. Tilmelding til Bo Tlf. 2922 2445 E-mail bost@danishcrown.dk

Årsmøde Jægerrådet

Igen i år holdes Årsmødet i Sindal, hvor vi efter årsmødet mødes med jægerrådet fra Hjørring. Her vil der komme en fælles orientering, omkring status på riffelbanen i Tolne. Og der vil også blive drøftet fremtidig struktur for DJ, så jeg kan kun opfordre så mange som muligt til at deltage. Tilmelding til Bo Storgaard gerne på SMS 29222445 eller mail bost@danishcrown.dk senest den 8 januar.

Regulering af rovvildt

Det er planene at lave et udvalg/aktivitet omkring regulering af rovvildt, dette sættes i gang efter generalforsamlingen. Men hvis nogen allerede er i gang, eller tænker på at komme i gang med mårhund. Så har Torben Farum fået fat i foder som kan bruges til baitplads, han har fået en Big bag med piller, som viser sig at være effektive, til fodring af mårhund. Pillerne står hos Torben, meld ind hvis i ønsker at gøre brug af disse piller.

Det rigtige valg, når uheldet er ude !!!!

Da det er kommet mig for øre at der i vores område er flere personer der udgiver sig for at være schweisshundefører, uden at være det, herunder vil jeg bringe et lille uddrag af en artikel som jeg læste på Råvildt.dk for et stykke tid siden. Og kan på det kraftigste kun anbefale man bruger reg. Schweisshund, som kan findes på diverse jagt APP på telefonen. Har der først været en forkert hund på, gør det arbejdet noget vanskeligere, når den rigtige schweisshund kommer på.                                                            “Pas på de “Falske” Schweisshundeførere – se evt. ID-kort. Der findes desværre det jeg vil kalde “falske” schweisshundeførere, som påstår at deres hunde er lige så gode eftersøgningshunde, som de reg. schweisshunde. Disse “falske” schweisshundeførerer kan være personer som måske har bestået diverse sporprøver, personer som ikke er blevet udtaget til en af Schweiss-registrets anlægsprøver, eller ligefrem er dumpet til en anlægsprøve. I deres iver for at komme ud og eftersøge klovvildt, kontakter nogle af disse personer jagtforeninger, jagtkonsortier, godser og andre, for at tilbyde deres hjælp. Hvis du som riffeljæger er det mindste i tvivl om en person er reg. schweisshundefører, kan du med sindsro bede om at se et legitimationskort. Alle reg. Schweisshundeførere bærer et sådan ID-kort, som på forlangende skal forevises. Dette ID-kort er udstedt af Naturstyrelsen, og indeholder billede, hundeførerens og hundens navn samt hundens ID-nummer. Nogle vil måske sidde og tænke, at det kun er grundet brødnid jeg advarer mod disse “falske” schweisshundeførere. Til dem vil jeg gerne sige, NEJ – det er udelukkende for vildtets skyld.”

Flugtskydning

Fra 11 januar er der igen mulighed for at, komme ud og træne på JCN om lørdagen fra kl 10 til 13. Det kunne jo være man syntes der har været lidt for mange forbier, i løbet af jagtsæssonen.

Udvalgsjagt

Den 26 januar afholder foreningen udvalgsjagt, for de af foreningens medlemmer der med i diverse udvalg, og hjælper med i foreningsarbejdet. Dette som en lille erkendtlighed for det frivillige arbejd.

Kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne

Vi har fået booket et kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne, som vil blive afholdt den 15 april 2020. Dette kursus vil i første omgang blive fyldt op med medlemmer fra vores egen forening, hvor foreningen betaler deltagergebyret. Skulle vi ikke få det fyldt op med egne medlemmer, tilbydes de ledige pladser til nabo foreninger, men med et deltagergebyr. Dette vil blive slået op på foreningens hjemmeside, Facebbok gruppe, nyhedsbrev og i forårs programmet.

Med venlig hilsen                                                                                                                                                Bo Storgaard Christensen                                                                                                                 Formand                                                                                                                                                                  Sæby og Omegns Jagtforening.

Det sker i januar

Knivmagerkursus hver torsdag 1900-2100 Sæbygårdskolen 05. Jagt Prof./vandværksskoven 0830 JCN 11. Flugtskydningstræning 1000-1300 JCN 13. Årsmøde Jægerrådet Sindalhallen 18. Flugtskydningstræning 1000-1300 JCN 19. Jagt Katsig/vandværksskoven 0900 P-plads i Katsig 25. Flugtskydningstræning 1000-1300 JCN 26. Udvalgsjagt 0900 JCN 28. Generalforsamling 1800/1930 Skovalleen 19